100 TL ÜZERİ SEPETTE %25 İNDİRİM.175 TL ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO 

 

Product was successfully added to your shopping cart.

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme; --------------------------------------- adresinde mukim ---------------------------------- (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır) ile 29 Ekim Cad.No:14 Yenibosna /Bahçelievler / İstanbul / TÜRKİYE adresinde mukim Mersis Numarası 0839054759200013 olan Ten İç Giyim A.Ş. (Sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

BAKAN

:

Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN

:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK

:

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliği’ni,

HİZMET

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

SATICI

:

Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunacak şirketi,

ALICI

:

Elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE

:

SATICI’ya ait www.ten.com.tr adlı internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN

:

Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait www.ten.com.tr adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR

:

SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME

:

SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL

:

Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

3. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

:

 TEN İç Giyim A.Ş.

Adres

:

29 Ekim Cad. No: 14 34530 Yenibosna – Bahçelievler / İstanbul / TÜRKİYE

Telefon

:

0 212 281 01 36-37-38

Faks

:

0 212 281 01 44

E-posta

:

[email protected]

 

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi

:

---------------------------

Teslimat Adresi

:

---------------------------------

Telefon

:

-------------------

Faks

:

-

E-posta/Kullanıcı Adı

:

----------------------

 

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır)

 

Ad/Soyad/Unvan

:

-------------------------------

Adres

:

-------------------------------

Telefon

:

-------------------------------

Faks

:

-

E-posta/Kullanıcı Adı

:

------------------------------- @-------------------------------

 

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

7.1. Malın temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Malın temel özellikleri kampanya süresince incelenebilecektir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından http://www.ten.com.tr sitesi sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

7.4. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam

(KDV Dahil)

 

 

 

 

Kargo Tutarı

-

 

 

Toplam :

 

 

Ödeme Şekli ve Planı

:

 

 

Teslimat Adresi

:

-----------------

 

Teslim Edilecek Kişi

:

-----------------

 

Fatura Adresi

:

-----------------

 

Sipariş Tarihi

:

 

 

Teslimat Tarihi

:

 

 

Teslim Şekli

:

Adrese Teslim

 

 

 

7.4. Ürün sevkiyatları kampanya bitiminden sonraki 1 hafta içinde başlayacaktır. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmek suretiyle, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.

8.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

8.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildireceğini, 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

EK MADDE 1 : KAMPANYA DETAYLARI 

EK 1.1 - 3 AL 2 ÖDE KAMPANYASI

Sepetinize eklediğiniz 3 üründen, en düşük fiyatlı ürün sipariş toplamından düşecektir.

Kupon kodsuz kampanyadır, sepette otomatik olarak uygulanacaktır.

Kampanya, başka bir kampanya veya promosyon ile birleştirilemez.

Kampanya kapsamındaki ürün iadesi durumlarında, indirim tutarı toplam iade bedelinden kesilerek ödeme yapılacaktır.